Współpraca

Od kilkunastu lat zajmuję się komunikacją marketingową - w nauce, prowadzonych badaniach, dydaktyce oraz działalności biznesowej.

Zapraszam do współpracy.

 więcej... 

Social Media - kontakt

fb
google plus
twitter
golden line
pinterest
linked in
google scholar
academia.edu

Koncepcja Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej 

Komunikacja ZintegrowanaWzrost poziomu zainteresowania komunikacją marketingową, zarówno wśród teoretyków jak i praktyków szeroko rozumianego świata biznesu, związany jest z ewolucyjną zmianą jaka nastąpiła pod koniec XX i na początku XXI wieku. Dynamiczny rozwój zakresu form i możliwości przekazywania informacji, spowodowany postępem technicznym i rozwojem społeczeństw, zmieniły realia gospodarowania. Powszechne funkcjonowanie takich określeń jak „społeczeństwo informacyjne” czy „rewolucja informacyjna” jest tego ewidentnym dowodem.

Ze względu na znaczenie powierzanych jej zadań, rozbudowanie procedur wyboru treści i form przekazu, powinna podlegać indywidualnemu planowaniu, którego efektem jest stworzenie programu zintegrowanej komunikacji marketingowej. 

więcej...

Marki Terytorialne rosną w siłę

Przeczytaj artykuł o marce terytorialnej

Aktywność marketingowa miast wzorowana jest coraz powszechniej na doświadczeniach podmiotów gospodarczych, związanych z budowaniem pozycji konkurencyjnej. Jednostki osadnicze traktuje się często jako złożone produkty marketingowe i w typowy dla nich sposób dobiera narzędzia wspierające osiąganie celów marketingowych.

 więcej... 

Outsourcing KM - zalety i wady

Grzegorz Hajduk

Zjawisko korzystania z usług zewnętrznych wykonawców działań z zakresu komunikacji marketingowej nie jest niczym nowym w działalności gospodarczej. W ostatnich latach zauważyć jednak można rozszerzanie zakresu przekazywanych poza firmę macierzystą kompetencji i uprawnień decyzyjnych związanych z komunikacją.

 więcej... 

Copyright © 2013 Grzegorz Hajduk