Współpraca

Od kilkunastu lat zajmuję się komunikacją marketingową - w nauce, prowadzonych badaniach, dydaktyce oraz działalności biznesowej.

Zapraszam do współpracy.

 więcej... 

Social Media - kontakt

fb
google plus
twitter
golden line
pinterest
linked in
google scholar
academia.edu





Artykuły

Outsourcing komunikacji marketingowej - zalety i wady

Zakres komunikacji, jaka odbywa się pomiędzy podmiotami gospodarczymi a ich klientami i innymi grupami docelowymi, rozszerza się. Przyrasta również ilość dostępnych metod, form i środków komunikacji. Ciągłe doskonalenie kompetencji wewnętrznych służb odpowiedzialnych za działania marketingowe staje się coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. Między innymi z tego względu sięga się po wsparcie ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych.

 przeczytaj artykuł 

Kształtowanie marki terytorialnej

Polskie miasta, jak również inne jednostki osadnicze i terytorialne, coraz powszechniej sięgają po profesjonalne narzędzia z zakresu komunikacji marketingowej, dla osiągnięcia celów strategicznych związanych ze swoim rozwojem. 

 przeczytaj artykuł 

Koncepcja Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej 

Wzrost poziomu zainteresowania komunikacją marketingową, zarówno wśród teoretyków jak i praktyków szeroko rozumianego świata biznesu, związany jest z ewolucyjną zmianą jaka nastąpiła pod koniec XX i na początku XXI wieku. Dynamiczny rozwój zakresu form i możliwości przekazywania informacji, spowodowany postępem technicznym i rozwojem społeczeństw, zmieniły realia gospodarowania. Powszechne funkcjonowanie takich określeń jak „społeczeństwo informacyjne” czy „rewolucja informacyjna” jest tego ewidentnym dowodem.

przeczytaj artykuł

Copyright © 2013 Grzegorz Hajduk